Kiến Thức Quảng Cáo

Yếu Tố Xếp Hạng Rank

Hầu hết các thuật toán thứ hạng của Google là một bí ẩn. Chúng tôi phải đưa họ vào những từ họ khi họ nói phương tiện truyền thông xã hội không phải là một yếu tố xếp hạng (không trực tiếp, ít nhất), và đoán nơi các yếu tố được sử dụng để quan trọng (như từ khóa) đứng đầu. Hiếm khi họ đi thẳng ra và cho chúng tôi biết những gì mà hơn 200 tín hiệu xếp hạng đang ở đâu đây cũng là cách google tạo ra những quy định nhằm hạng chế sử dụng Link .
 
yeu-to-xep-hang-rank
Yếu Tố Xếp Hạng Rank
 
Năm ngoái, Google đã thông báo rằng Rank  là hệ thống trí thông minh nhân tạo được máy tính đám mấy đặt quy định tín hiệu xếp hạng nhằm giảm thiểu xử lý thao tác con người vào hệ thống lớn.

Liên kết và nội dung : Điều đó có nghĩa là ba yếu tố xếp hạng hàng đầu, theo Google, là RankBrain, liên kết, và nội dung. Nhiều website cũng tuyên bố “không có trật tự” khi đề nghị làm rõ vấn đề này.

Kết: chúng tôi đã được biết đến trong một thời gian dài mà nội dung và các liên kết vấn đề, mặc dù tầm quan trọng của liên kết đã đi vào câu hỏi trong những năm gần đây. Đối với hầu hết SEO, điều này không nên thay đổi bất cứ điều gì về các chiến lược ngày-to-ngày của họ. Nó không cung cấp cho chúng ta một mảnh ghép yếu tố xếp hạng và cung cấp cho các nhà tiếp thị nội dung với đạn nhiều hơn để bảo vệ hành nghề và thúc đẩy tăng trưởng.