Thiết Kế Website Khách Sạn

Thiết kế Website quận sơn trà tại Đà Nẵng
Thiết kế website quận sơn trà phát triển cùng với các doanh nghiệp trong ngành thủy sản, khu vực tập trung nhiều khách sạn và thế mạnh là du lịch địa điểm nhà hàng tập trung rất nhiều
Thiết kế website lĩnh vực khách sạn
Thiết kế website khách sạn có hai giải pháp để lựa chọn, Nếu chỉ để là một website quảng cáo đơn thuần thì chỉ cần làm trang web khách sạn tĩnh html, còn nếu muốn để website ứng dụng được thương mại điện tử vào thì doanh nghiệp khách sạn nên làm web động, vì lúc đó hệ thống phòng và chức năng kiểm tra phòng có còn hay không để đặt phòng trực tuyến.