Kiến Thức Quảng Cáo

Tài Liệu Google Hướng Dẫn Seo

Google đã xuất bản một tài liệu 157 trang để hướng dẫn người xếp hạng chất lượng seo trang web để xếp hạng. Các hướng dẫn cho những hiểu biết về cách thức Google định nghĩa những gì một trang web chất lượng cao cần. Ẩn trong tài liệu đó là hiểu biết quan trọng đặc biệt các loại trang web Google cũng thêm để xếp hạng mới nhất 2021 hiện nay.
 
tai-lieu-google-huong-dan-seo-new-2016
Ảnh : Tài Liệu Google Hướng Dẫn Seo (New 2021)
 
Tóm tắt Năm chiến lược sau đây có liên quan đến tìm kiếm xu hướng tiếp thị ngụ ý trong tài liệu của Google

✓  1. Nội dung có phải là Vua Không
Nguyên tắc của Google chỉ thị một cách rõ ràng những người xếp hạng để đánh giá một trang web chính là nội dung. Điều này, đối với một trang web hiện nay gặp khá nhiều lỗi copy, một trang được đánh giá theo nghiên cứu phải chạy theo người tiêu dùng, không phải bởi bao nhiêu nội dung trên trang. mà mỗi trang nội dụng thú vị đến đâu. Hướng dẫn Đánh giá của Google nói rằng thỏa mãn mục tiêu người dùng là các tiêu chuẩn mỗi trang web được đánh giá lại. Nội dung không còn vua. Nếu bạn đang đi để đặt một vương miện vào bất cứ ai sau đó đặt nó trên các truy cập trang web. Nguyên tắc của Google đặt người sử dụng trên ngai vàng và vì vậy bạn làm như vậy bạn sẽ mở khóa các loại quyền của nội dung.

Dưới đây là những gì chất lượng giá hướng dẫn các quốc gia, Mục đích của trang web sẽ giúp bạn xác định những nội dung chất lượng cao có nghĩa là cho chính  trang web của bạn đó. …

Hãy xem xét các yếu tố Google để xem những gì chất lượng tiềm năng báo hiệu một thuật toán tìm kiếm có thể sử dụng thông số kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất chẳng hạn như nhanh như thế nào, một cái gì đó trong bao lâu kéo dài, cách mạnh mẽ các sản phẩm được kêu gọi quảng bá . Mô tả kỹ lưỡng và độc đáo của sản phẩm giúp người tiêu dùng hiểu được nếu các sản phẩm giải quyết vấn đề của họ.

Tất cả các yếu tố nội dung nêu trên phục vụ cho một mục đích. Các hướng dẫn đánh giá chất lượng làm cho nhiều tài liệu tham khảo cho các mục đích của trang: trang cao chất lượng, đáp ứng và đạt được mục đích của họ tốt. Số lượng nội dung cần thiết cho trang để được đáp ứng phụ thuộc vào các chủ đề và mục đích của trang. Nội dung bổ sung có thể là một phần lớn của những gì làm cho một trang cao chất lượng rất thỏa mãn cho mục đích người xem.

Cuối cùng, “Nội dung là vua chiến lược” được khẳng định dựa trên chiến lược từ khóa học cũ có niên đại đến năm 2015 nhằm giải quyết một công cụ tìm kiếm không còn tồn tại. Công cụ tìm kiếm không xếp hạng các trang web dựa trên các từ khóa trên trang.

Các thuật toán hiện nay cân nhắc ý định sử dụng (dựa trên máy học thiết lỏng vào bản ghi truy cập Google và dữ liệu CTR). Các thuật toán được thiên vị để hiển thị các loại nội dung mà có xu hướng để đáp ứng người dùng làm một loại cụ thể của các truy vấn tìm kiếm. Nhiều trang web trong top mười thậm chí không tính năng của các từ khóa tìm kiếm. Đây là lý do tại sao tôi nói, nội dung không phải là vua. Thỏa mãn người dùng đích là vua.

✓   2. Chiến lược web uy tín
Đây là có thể là một phần gây tranh cãi của các hướng dẫn seo trên mạng tại việt nam và có muôn vàng ý kiến để đánh giá . Trang web uy tín, đánh giá được đưa ra từ các trang web khác.

✓ 3. Kinh nghiệm người dùng tìm kiếm
Các cụm từ “Kinh nghiệm Seo web – thiết kế web tại Đà Năng, thiết kế web chuẩn seo, học seo online” được sử dụng rất nhiều lần lần trong hướng dẫn các người xếp hạng chất lượng của Google. Trong số những người dùng tìm kiếm. Chiến lược một thảo luận về giá trị từ khóa chính là mục tiêu phân phối sản phẩm và nội dung. Trong file PDF của google có nêu rằng Google ủng hộ các yếu tố kinh nghiệm người sử dụng .

Chúng ta biết rằng Google ủng hộ trang web di động cho kết quả tìm kiếm di động thân thiện website, và đó là một yếu tố để Seo 2021 có thể tăng tốc tiến top .

✓ 4. Website ngoại nội dung cần Video đặc biệt Youtube đứa con Google
Hướng dẫn đánh giá chất lượng của Google là rõ ràng rằng một trang web chất lượng không chỉ chứa các nội dung chính nội dung bổ sung trong hình thức video, PDF, sách hướng dẫn, là thông số để đánh giá của người dùng, xếp hạng như vậy.

Trong thế giới của Google, khách hàng yêu cầu một thư viện thông tin sản phẩm và các thông tin phản hồi của một đội quân của người tiêu dùng đồng. Đó là các loại thông tin nguyên tắc xếp hạng chỉ là nội dung bổ sung hữu ích.Trong nguyên tắc xếp hạng của Google, người sử dụng thỏa mãn được coi là mục tiêu. Một cách tiếp cận để xem xét, dựa trên nguyên tắc xếp hạng chất lượng, là giả định rằng khách truy cập trang biết rất ít về một sản phẩm. Bắt đầu từ thời điểm này, nó dễ dàng hơn để hiểu các loại của các trang web mà cần phải được tạo ra.

✓ 5. Chuẩn bị để tăng tốc Website
Tiếp thị liên kết các website có uy tín cao sẽ là đồn tăng tốc nhanh nhất để website bạn đứng đầu, Google định nghĩa web là chất lượng là mục tiêu và nguyện vọng, Google muốn để xếp hạng những ai tốt uy tín sẽ đứng đầu.