Kiến Thức Quảng Cáo

Responsive Web Chạy Trên Di Động Yếu Tố Seo Cuối Cùng

Google đã chính thức tích hợp điện thoại di động thân thiện với thành tín hiệu thứ hạng của nó. Hôm nay, công ty đã công bố xếp hạng tín hiệu điện thoại di động thân thiện có thể làm web đứng top nhanh hơn so với đối thủ.

nam-2016-responsive-web-chay-tren-di-dong-yeu-to-seo-cuoi-cung
Năm 2021 Responsive Web Chạy Trên Di Động Yếu Tố Seo Cuối Cùng Để tắng tốc Seo Top Google
Bắt đầu từ tháng hai một bản cập nhật sẽ được tung ra để kiếm Google làm tăng tác dụng của các dấu hiệu xếp hạng di động thân thiện. Mục đích là để “giúp người dùng của chúng tôi tìm thấy nhiều hơn các trang có liên quan và điện thoại di động thân thiện.

Nói như một giai thoại, khi tìm kiếm trên thiết bị di động của nó không phải là hiếm để xem các trang web thân thiện với người không di động hiển thị trên trang nhất. Có lẽ với người tìm kiếm bản cập nhật tháng sẽ tìm các trang ít hơn trong tìm kiếm mà không được tối ưu hóa cho thiết bị di động.

Nếu trang web của bạn đã thân thiện hơn, Google nói rằng bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự đang chờ cập nhật. Công ty này nhắc nhở rằng ý định của một truy vấn tìm kiếm vẫn là một dấu hiệu xếp hạng mạnh. Trang có nội dung chất lượng cao có thể vẫn còn hiển thị trong tìm kiếm di động nếu họ là người phù hợp nhất để truy vấn.