Kiến Thức Quảng Cáo

HTTPS nâng bảng xếp hạng web trong năm 2021

Khi tất cả các tín hiệu cấp khác đều bình đẳng, HTTPS sẽ cung cấp cho các cạnh cần thiết để đầu các trang web khác trong kết quả tìm kiếm.

https-nang-bang-xep-hang-web
HTTPS nâng bảng xếp hạng web trong năm 2021
 
Gary Illyes của Google gần đây đã đề cập điều này trên Twitter sau khi tôi đưa tay ra về tin tức của tuần này về HTTPS và hiển thị tìm kiếm.

Mười trang web hàng đầu xác nhận trong Bảng điều khiển Tìm kiếm của Google hiện là tất cả HTTPS. Tôi đã hy vọng tìm ra bao nhiêu của một HTTPS yếu tố là trong các trang web nhận được bảng xếp hạng tìm kiếm nhiều nhất.

Tôi hỏi Illyes trên Twitter và đây là phản ứng của ông:
Đó là rõ ràng hơn khi HTTPS như một tín hiệu xếp hạng lần đầu tiên được công bố. Vào thời điểm đó, nó đã được nêu HTTPS là “nhẹ” xếp hạng tín hiệu. Vâng, làm thế nào nhẹ? Bao nhiêu của một lợi thế là HTTPS khi cạnh tranh trong tìm kiếm?

Bây giờ chúng ta biết chắc:
Khi hai trang web với các tín hiệu thứ hạng tương tự đang cạnh tranh trong tìm kiếm, các trang web sử dụng HTTPS sẽ được xếp hạng trước.

Đối với những người xem xét có hay không để đi HTTPS chỉ duy nhất cho lợi ích SEO, nó có vẻ như nó sẽ là đáng giá nếu bạn đang tìm kiếm một cạnh nhẹ trên các trang web khác trong một ngách cạnh tranh cao.

Tuy nhiên, bằng những âm thanh của nó HTTPS không nên được coi là một ưu tiên so với làm việc trên quan trọng hơn các tín hiệu trên trang và off-trang xếp hạng. Như Illyes cho biết, Google xem xét tín hiệu xếp hạng khác lần đầu tiên trước khi nhìn vào HTTPS.