Kiến Thức Quảng Cáo

Google Webmaster Tools Báo CSS Hoặc JavaScript Hoặc Hình Bị Chặn

Khi Google thu thập trang web của bạn, tốt nhất là bạn muốn nó để có thể xem trang web của bạn cũng như là một người dùng bình thường có thể truy cập tốt nhất bạn phải liên tục kiểm tra Google Webmaster Tools. Nếu hình ảnh, CSS, hoặc các tập tin JavaScript được liên kết đang bị chặn từ bọ sau đó Google không thể hiển thị chính xác trang web của bạn. Vậy Seo mệt rồi đó bạn !

google-webmaster-tools-bao-css-hoac-javascript-hoac-hinh-bi-chan
Google Webmaster Tools Báo CSS Hoặc JavaScript Hoặc Hình Bị Chặn

Vấn đề với đó là bạn sẽ có thể không bao giờ biết khi nào thì những file này bị chặn và gây ra các vấn đề cho trang web của bạn. Google đã thông báo rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, Công cụ quản trị trang web sẽ bao gồm một tài nguyên bị chặn Báo cáo để giúp xác định các loại vấn đề.

Bản báo cáo được thiết kế đầu tiên cho bạn nơi mà các tài nguyên bị chặn đang được tổ chức, sau đó nhấp vào các máy chủ sẽ tiết lộ một danh sách thả xuống của tất cả các tài nguyên bị chặn cùng với các trang mà họ đang nhúng. Bản báo cáo cũng sẽ hướng dẫn bạn qua các bước bạn cần phải thực hiện để giải quyết các vấn đề.

Tò mò tại sao các tập tin là rất quan trọng? Các cập nhật công cụ cho bạn thấy lý do tại sao họ có vấn đề. Khi bạn gửi một URL vào công cụ này sẽ chỉ cho bạn cách trang trông cho một người dùng thường xuyên so với nó trông như thế để Googlebot. Nếu bạn có bất kỳ tài nguyên bị chặn trên trang web của bạn, bạn sẽ nhanh chóng thấy lý do tại sao họ là như vậy có vấn đề.

Nếu bạn có một sự phong phú của tài nguyên bị chặn, Google khuyến cáo bắt đầu với những cái mà sẽ tạo ra sự khác biệt về quan lớn nhất khi họ trở thành cấm. Cũng nên nhớ rằng trong các báo cáo tài nguyên bị chặn, Google sẽ chỉ hiển thị các tập tin từ máy chủ mà nó tin rằng bạn có thể kiểm soát – có nghĩa là bạn sẽ không thấy các tập tin từ máy chủ được sử dụng bởi nhiều trang web khác nhau.