Kiến Thức Quảng Cáo

Google Map Thông Báo Đóng Cửa Vĩnh Viễn Công Ty Bạn

Cập nhật như Hummingbird đã có một tác động đáng kể về tương lai của tìm kiếm . Hummingbird nhắc sản phẩm nội dung thông qua một tư duy mới – một lợi ích cho người dùng cuối trong năm nay rất nhiều địa chỉ web đã được google thông báo Đóng Cửa Vĩnh Viễn Công Ty Bạn .

google-map-thong-bao-dong-cua-vinh-vien-cong-ty-ban
Google Map Thông Báo Đóng Cửa Vĩnh Viễn Công Ty Bạn

 
Theo Matt Cutts, 90% các tìm kiếm đã được dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi Hummingbird . Đó không phải là một bản cập nhật như Panda hay Penguin. Thay vào đó, Hummingbird đã hoàn thành cải tạo của thuật toán.

✭ Giải thích sơ về Hummingbird cập nhập trên Google map vừa qua
Từ khoá, bạn sẽ không bao giờ biết ý định của người tìm kiếm thay đổi thuật toán như Hummingbird thực sự cho chúng tôi biết rằng điều quan trọng là phải biết lý do đằng sau một từ khoá cụ thể được sử dụng và tạo ra nội dung cho một khán giả địa phương, đáp ứng nhu cầu đó.

✭ Thuật toán tự Hủy bỏ Business của bạn từ Google
Tự Hủy bỏ “xóa” một danh sách doanh nghiệp từ Google không thực sự xóa nó khuyến nghị cho các chủ doanh nghiệp để đòi những danh sách bổ sung và sau đó xóa chúng khỏi hệ thống của Google bằng cách sử dụng Bảng điều khiển Google My Business
Khi bạn xóa một trang địa phương, việc niêm yết tương ứng sẽ là chưa được xác minh và bạn sẽ không còn có thể quản lý nó. Google vẫn có thể giữ lại các thông tin kinh doanh từ trang và có thể tiếp tục hiển thị thông tin về các doanh nghiệp trên Bản đồ, tìm kiếm, và các đặc tính khác của Google, bao gồm cả đánh dấu sự kinh doanh vĩnh viễn đóng cửa, di chuyển, hoặc mở cửa tùy thuộc vào các thông tin được biết về kinh doanh .

✭ Cập nhập bài viết trên Google+ Nội dung trợ giúp Cải thiện hoạt động
Khi Google+ được gắn vào tìm kiếm với khả năng 1 nội dung mà bạn tìm thấy, nó vẫn không có đóng góp cho thứ hạng tìm kiếm Bất kỳ liên kết xã hội Google+, Twitter, vv theo dõi liên kết về hoạt động chính địa chỉ trên Google Map
Google xuyên kiểm tra dấu chân NAP của bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại) để xác minh các thông tin và sử dụng nó như là một yếu tố khi xếp hạng các doanh nghiệp

✭ Sử dụng Google My Business Categories Giống như khóa
Bạn muốn thêm một vài loại có liên quan, với loại hàng đầu của bạn là Danh mục chính cho doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn là một doanh nghiệp dựa trên dịch vụ Google sau đó sẽ cho phép bạn thiết lập một bán kính xung quanh địa chỉ kinh doanh của bạn mà thấy cách xa bạn sẵn sàng để đi du lịch để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của bạn.

Điều duy nhất mà thực hiện là đặt một màu đỏ “đóng cửa vĩnh viễn” thông báo về danh sách cũ của bạn. Những người dùng cuối không có ý tưởng nếu bạn đã thực sự xúc động. Họ chỉ biết bạn không còn ở đó nữa. Nếu bạn có một danh sách xác minh với Google sau đó chỉ cần đi vào bảng điều khiển Google Doanh nghiệp của tôi và cập nhật các thông tin địa chỉ để phù hợp với vị trí mới. Bất kỳ danh sách chưa được xác minh khác có thể được gắn cờ là “di chuyển” để tránh bất kỳ loại nhầm lẫn
Nguồn :  thiết kế web đà nẵng ❦ Online