Kiến Thức Quảng Cáo

Chủ Đề Quan Trọng Hay Từ Khóa Quan Trọng

Một phân tích định lượng của yêu cầu rằng các chủ đề quan trọng hơn từ khóa. Điều quan trọng hơn: mục hoặc từ khóa? Đây đã là một điểm thảo luận chính trong SEO gần đây
 
chu-de-quan-trong-hay-tu-khoa-quan-trong
Chủ Đề Quan Trọng Hay Từ Khóa Quan Trọng

 
Ý tưởng được thảo luận là, kể từ khi cập nhật thuật toán Hummingbird vào năm 2013, Google là nhận được thực sự tốt ở sự hiểu biết ngôn ngữ tự nhiên. Vì vậy, nhiều như vậy, trong thực tế, nó là bây giờ có thể xác định các điều khoản tương tự, làm cho nó ít quan trọng phải lo lắng về những thay đổi nhỏ trong cách diễn đạt nội dung của bạn để nhắm mục tiêu các cụm từ khóa cụ thể. Mọi người cho rằng nó là quan trọng hơn để suy nghĩ về những khái niệm rằng Google sẽ giải thích, bất kể sự lựa chọn từ.

Các câu hỏi tôi muốn trả lời là: “Thực hiện tìm kiếm trong chủ đề tương tự (nhưng với cụm từ khóa khác nhau) cho kết quả giống nhau không?” Để kết thúc này, tôi đặt cùng 10 nhóm 10 từ khóa mỗi, với từ khóa của mỗi nhóm biểu (như là chặt chẽ càng tốt) cùng một khái niệm. Những từ khóa được lựa chọn để đại diện cho một loạt các khối lượng tìm kiếm và trên quang phổ của thông tin để giao dịch. Ví dụ, một nhóm các từ khóa đều đồng nghĩa cụm từ “thời gian chuyến bay giá rẻ nhất”:
 • Thời gian chuyến bay giá rẻ nhất
 • Thời gian với giá rẻ cho các chuyến bay
 • Lần giá rẻ nhất để bay
 • Lần giá rẻ cho các chuyến bay
 • Lần giá rẻ để bay
 • Bay vào những thời điểm giá rẻ
 • Thời gian của các chuyến bay giá rẻ nhất
 • Thời gian nào trong ngày là các chuyến bay giá rẻ nhất
 • Thời gian nào trong ngày để bay giá rẻ
 • Khi các chuyến bay giá rẻ nhất

Tôi đặt các mẫu từ 100 từ khóa thông qua một công cụ cấp bậc theo dõi, và trích xuất mười kết quả hữu cơ hàng đầu cho mỗi từ khóa.

Chúng ta có thể nhìn thấy từ này nhắm mục tiêu từ khoá riêng lẻ chắc chắn không phải là một điều của quá khứ. Đối với hầu hết các nhóm chủ đề, các trang có thứ hạng trong top 10 có ít nhất quán giữa các chữ khác nhau của cùng một khái niệm. Từ đây chúng ta có thể giả định rằng điều chính đã có một trang xếp hạng nơi khác thì không, là phù hợp với từ khóa chính xác.

✓ Ý định tìm kiếm
 • Mặc dù phân loại của Google tìm kiếm vào làm, biết đi có thể được xem như một sự chia làm ba sai, nó vẫn có thể được sử dụng như một mô hình đơn giản để phân loại tìm kiếm ý. Tất cả các nhóm từ khóa Tôi sử dụng có thể được phân loại như là một trong hai thông tin hoặc giao dịch.
 • Một yếu tố khác có thể giải thích sự thiếu mô hình trong kết quả này là 100 từ khóa trong 10 nhóm là một cỡ mẫu khá nhỏ, và có thể thay đổi trong việc lựa chọn từ khóa để đi vào từng nhóm. Nó là không thể hoàn toàn kiểm soát như thế nào “gần gũi” trong định nghĩa các từ khóa trong mỗi nhóm được.
 • Ngoài ra, nó chỉ có thể là trường hợp đó Google chỉ đơn giản hiểu một số khái niệm tốt hơn so với những người khác. Điều này sẽ có nghĩa là nó có thể nhìn thấy một số từ đồng nghĩa như là liên quan rất chặt chẽ, trong khi những người khác cho nó vẫn còn lúng túng bởi các biến thể, do đó tìm kiếm những từ cụ thể trong nội dung của mỗi trang.

✓ Phần kết luận
 • Trong khi đối với một số chủ đề tìm kiếm có rất nhiều biến thể dựa trên các từ ngữ chính xác của các từ khóa, cho những người khác chúng ta có thể thấy rằng Google hiểu những gì người dùng có nghĩa là khi họ tìm kiếm và thấy biến thể tương đương. Yếu tố chính từ điều này? Cả hai khóa và chủ đề rất quan trọng.
 • Bạn vẫn nên làm nghiên cứu từ khóa. Nghiên cứu từ khoá sẽ luôn luôn là cần thiết. Nhưng bạn cũng nên xem xét các bức tranh lớn hơn, và như nhiều công cụ cho phép bạn sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trở nên có sẵn, tận dụng điều đó để hiểu những chủ đề tổng thể bạn nên viết về, quá.
 • Nó có thể là một bài tập hữu ích để thực hiện kiểu phân tích này trong vòng thẳng đứng của riêng bạn, và xem như thế nào Google có thể nói ngoài những từ khóa tương tự bạn muốn nhắm mục tiêu. Sau đó bạn có thể sử dụng điều này để thông báo cách chính xác mục tiêu của bạn nên được.