Kiến Thức SEO

Quy trình làm việc báo giá và xét duyệt google Adword

Việc thông báo quy trình và giá cho khách hàng là điều hết sức quan trọng khi chạy google adword, nếu khách hàng đã đồng ý việc quan trọng tiếp theo chính là quá trình xét duyệt quảng cáo, chắc chắn chính bạn và khách hàng đều là người mong muốn chiến dịch quảng cáo google adword của mình hiển thị ngay. Qua video các bạn và khách hàng sẽ hiểu quá trình làm việc khách hàng từ việc xem xét, từ khóa, trang đích, đến tiện ích di động. Đảm bảo phù hợp không bị lỗi khi chạy chiến dịch quảng cáo Adword