Kiến Thức SEO

Một số thủ thuật SEO trong năm 2021

Hiện giờ bạn đã và đang đầu tư nhiều thời gian và công sức trong việc tạo một website, bạn muốn chắc rằng người ta tìm ra nó. Làm thế nào để đạt được điều đó?
 

Cỗ máy tìm kiếm xếp hạng nội dung như thế nào?
 

Khi bạn tìm gì đó trên Internet, bạn có thể vào trang tìm kiếm (máy tìm kiếm) yêu thích và gõ một vài từ khóa. Rồi thì bạn có thể chọn ngay trang web đầu tiên hiển thị trong danh sách và tìm trong đó như thể là nó đã cung cấp thông tin bạn mong muốn. Vị trí của mỗi trang web trong danh sách này phụ thuộc vào “thứ hạng” của nó đối với máy tìm kiếm.
 

Hầu hết những máy tìm kiếm xếp hạng một trang web dựa vào vị trí và sự xuất hiện thường xuyên của từ khóa trên trang đó so với từ khóa được gõ vào ô tìm kiếm. Máy tìm kiếm thường tìm vị trí của từ khóa trong tiêu đề trang web, từ khóa ở thẻ meta (meta tag), chữ hiển thị trên trang và phần mô tả (description) của thẻ meta.
 

Một vài mẹo giúp nâng cao thứ hạng của trang web trên máy tìm kiếm
 

Mỗi máy tìm kiếm có cách thức phân tích vị trí từ khóa và tính toán hay xếp hạng một trang web khác nhau. Tuy nhiên, có vài mẹo tổng quát mà bạn có thể dùng để trang web của bạn đạt được vị trí thích đáng hơn trong danh sách xếp hạng của máy tìm kiếm.
 

Hãy nghĩ rằng bạn đã tạo một tiêu đề mồ tả trang web của bạn, và trang đó có một vài đoạn văn đầu tiên chứa từ khóa mà bạn nghĩ rằng người ta sẽ dùng để tìm thông tin này. Một vài bước phụ thêm có thể giúp chắc rằng người ta tìm thấy website của bạn:

 • Tạo một mô tả cho trang web và thêm nó vào thẻ meta trong trang chủ của bạn.
 • Tạo một danh sách các từ khóa cho website (cũng viết web site) của bạn và thêm nó như là thẻ meta trên trang chủ của bạn.
 • Phân tích các thẻ meta mà bạn vừa thêm vào trang web của bạn.
 • Đăng ký website của bạn với một máy tìm kiếm.

vi-sao-can-co-thu-thuat-lam-seo
 

Thẻ meta cung cấp thông tin
 

Thẻ meta là một loại thẻ HTML đặc biệt mà nó cung cấp thông tin về trang web của bạn nhưng không hiển thị đối với khách viếng thăm trang. Các thẻ meta cung cấp thoong tin như là: ai là người tạo trang, mức độ cập nhật thường xuyên cỡ nào, trang web nói về cái gì, và từ khóa nào mô tả nội dung của trang.
 

Nhiều máy tìm kiếm dùng các thẻ meta để đánh chỉ số (lập mục lục) cho website (keywords meta tag) và rồi hiển thị mô tả đó trong kết quả tìm kiếm (description meta tag).
 

Lưu ý: Không phải tất cả máy tìm kiếm hỗ trợ thẻ meta. Và cũng nhớ rằng một máy tìm kiếm hỗ trợ thẻ meta chưa hẳn đã dùng chúng để tăng thứ hạng của một trang web. Máy tìm kiếm trang web thường liên kết đến các thông tin và cách thức nó sử dụng thông tin như thế nào trong các thẻ meta.
 

Tạo mô tả (description) cho trang web của bạn
 

Hãy nghĩ ra một mô tả tóm tắt nội dung website của bạn và nó sẽ mời mọc khán giả bạn nhắm vào xem trang của bạn. Mỗi máy tìm kiếm sẽ có một giới hạn khác nhau đối với số ký tự trong mô tả được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Giới hạn thường từ 150 đến 395 ký tự, vì vậy, theo đó bạn giới hạn mô tả của bạn.
 

Thêm thẻ meta mô tả vào trang chủ của bạn
 

Để thêm thẻ meta mô tả vào trang web của bạn, trong chế đọ Page view làm như sau:

 1. Ở menu File chọn Properties và bấm vào Custom tab.
 2. Dưới User Variables, bấm Add.
 3. Trong hộp Name, gõ mô tả.
 4. Trong hộp Value, gõ mô tả cho trang web của bạn.
 5. Bấm OK hai lần

Chú ý: Mô tả trên đây là hướng dẫn thực hiện khi bạn dùng Front Page / FrontPage để thiết kế web

Tạo một danh sách từ khóa cho web site của bạn
 

Khi bạn chọn danh sách từ khóa, hãy luôn nhớ rằng khán giả bạn muốn thu hút và những từ mà họ sẽ thường gõ vào máy tìm kiếm để tìm thông tin (cái mà web site bạn có cung cấp).
 

Danh sách từ khóa của bạn nên bao gồm cả hình thức số ít lẫn số nhiều của danh từ, một vài từ đồng nghĩa và ngay cả từ viết tắt chính xác, thứ tự quan trọng của chúng. Máy tìm kiếm bỏ qua việc viết hoa / thường. Toàn bộ thẻ meta phải chứa ít hơn 1.024 ký tự.
 

Thêm thẻ meta từ khóa vào trang chủ của bạn. Ở chế độ Page view, bạn làm như sau:

 1. Ở menu File, bấm Properties, và bấm Custom tab.
 2. Bên dưới User Variables, bấm Add.
 3. Trong hộp Name, gõ các từ khóa.
 4. Trong hộp Value, gõ từ khóa chỉ mục cho site của bạn, dùng dấu phẩy để phân cách các từ.
 5. Bấm OK hai lần.

Chú ý: Mô tả trên đây là hướng dẫn thực hiện khi bạn dùng Front Page / FrontPage để thiết kế web

Vài mẹo cho mô tả và thẻ meta từ khóa:
 

Mẹo thẻ meta Description (mô tả)

     – Chúng nên tóm tắt nộidung trang web của bạn.
     – Hiển thị mô tả được giới hạn từ 150 đến 395 ký tự trong các máy tìm kiếm.
 

Mẹo thẻ meta Keywords (từ khóa)

     – Bao gồm hình thức số ít và số nhiều của danh từ
     – Bao gồm vài từ đồng nghĩa
     – Bao gồm cả từ viết tắt
     – Liệt kê các từ theo thứ tự quan trọng
     – Những từ viết hoa bị bỏ qua
     – Tất cả thẻ phải chứa ít hơn 1.024 ký tự
 

Phân tích thẻ meta của bạn
 

Trước khi đăng trang web của bạn lên máy tìm kiếm, có lẽ bạn cũng muốn xem kết quả cuối cùng để chắc rằng bạn đã dùng các thẻ meta hiệu quả. Hãy chắnc rằng bạn vết đúng chính tả, tiêu đề, nội dung và dữ liệu ở thẻ meta trên các trang phải làm việc cùng nhau để tạo cho website dễ được tìm thấy.
 

Đăng ký website của bạn với máy tìm kiếm
 

Sau khi bạn đã thêm mô tả và từ khóa vào website của bạn, và đã phân tích các thẻ meta để chắc rằng bạn đã dùng chúng một cách chính xác / thích hợp, bạn đã sẵn sàng ở bước cuối cùng: đăng ký site của bạn lên một hoặc nhiều máy tìm kiếm. Đăng ký site của bạn rất dễ, nhanh chóng và thứ gì đó bạn có thể dùng trên Internet.