SEO top Google

Cách Thiết Kế Website Chuẩn SEO năm 2019

Cách Thiết Kế Website Chuẩn SEO năm 2019

Năm mới sắp đến, và bạn có thể chuẩn bị cho một cuộc đại tu trang web. Danh sách những thứ mà tất cả các trang web cần phải có và dài hơn, vì vậy hãy xem những gì chúng tôi nghĩ sẽ là xu hướng hàng đầu trong năm 2019!

Thiết kế website và sô 1 vẫn là tốc độ của trang web
Trang web của bạn phải mất bao nhiêu thời gian để tạo ấn tượng tốt đầu tiên? 10 giây? Số năm? Không. Chưa đầy ba giây. Người dùng ngày nay mong đợi một trang web tải trong hai giây và họ sẽ thoát khỏi một trang web […]

Xem thêm