Kiến Thức SEO

Hướng dẫn Gửi mail khi website bị tạm ngưng hoạt động Google Adword

Thông thường khi trang web bạn có triệu chứng tạm ngưng hoạt động google Adword sẽ gửi cho bạn một thông báo qua Gmailadwords-noreply@google.com . Thư sẽ thông báo hoạt động nào mà trang web bạn đã vi pham  , bạn có thể xem link liên kết để đọc thông tin.
 

Bạn có thể gửi mail lại sau khi sửa lỗi google sẽ xem xét các trang web trong vòng 3 ngày làm việc , và sẽ gửi email thông báo cho bạn khi trang web đã được xem xét xong.
 

Bạn có một hoặc nhiều quảng cáo AdWords có trạng thái tạm ngưng do vi phạm chính sách trang web. Sau đây là các bước bạn cần phải thực hiện để tìm ra lý do tại sao trang web của bạn đã bị tạm ngưng, những gì bạn có thể thay đổi cho trang web của bạn, và làm thế nào bạn có thể yêu cầu xem xét lại trang web.


Video: Hướng dẫn Gửi mail khi website bị tạm ngưng hoạt động Google Adword