Thiết lập theo dõi quản lý lượng khách ghé thăm website trên Google Adword

Thiết lập theo dõi quản lý lượng khách ghé thăm website trên Google Adword

||
Bình luận tắt
|

Bằng việc sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi là một công cụ miễn phí của AdWords cho phép bạn Thiết lập theo dõi quản lý lượng khách ghé thăm website trên Google Adword , xem liệu quảng cáo của bạn có đang giúp khách hàng Bạn có thể cài đặt tất cả các Thiết lập theo dõi quản lý lượng khách chuyển đổi có giá trị như nhau hoặc thiết lập các giá trị khác nhau cho mỗi chuyển đổi trên Google Adword