Hướng dẫn thêm vị trí hiển thị địa chỉ và số điện thoại trên Google Adword

Hướng dẫn thêm vị trí hiển thị địa chỉ và số điện thoại trên Google Adword

||
Bình luận tắt
|

Hướng dẫn thêm vị trí hiển thị địa chỉ doanh nghiệp số điện thoại và điểm đánh dấu , tất cả sẽ cùng hiển thị trên một lượt quảng cáo giúp khai thác triệt để tầm nhìn khách hàng khi thấy quảng cáo Google Adword , đặc biệt khi tìm kiếm trên thiết bị di động sẽ gồm có hiển thị liên kết chỉ đường tới ngay doanh nghiệp của bạn .