Hướng dẫn sử dụng lịch biểu tự động quảng cáo Adword

Hướng dẫn sử dụng lịch biểu tự động quảng cáo Adword

||
Bình luận tắt
|

Video sẽ giúp bạn tạo sẵn một hệ thống lịch thời gian tùy chỉnh ngay trong Adword giúp bạn kiểm soát cụ thể trong tuần thời gian bạn muốn quảng cáo xuất hiện cho khách hàng. Phương pháp này giúp bạn giảm tiết kiệm chi phí cho giá thầu từ khóa .

Bạn sẽ giảm thời gian ngoài giờ , buổi tối tránh thất thoát tiền trong chiến dịch Adword  , đặt thời gian biểu như buổi sáng từ 7h00 đến 10h00 , chiều 2h00 đến 5h00 . tiếp cận khách hàng tiềm năng vừa tiết kiệm chi phí để từ khóa hoạt động dài hạn