Học Google Adword tạo quảng cáo tìm kiếm hiển thị động

Học Google Adword tạo quảng cáo tìm kiếm hiển thị động

||
Bình luận tắt
|

Tất cả các quảng cáo Adword đều hiển thị bằng cách sử dụng từ khóa theo thời điểm quảng các trên google AD , phương pháp này không dùng từ khóa , mà dựa trên nội dung trang web của bạn , giúp bạn tạo từng không gian gian hành riêng , ví dụ bạn thích quảng cáo “thiết kế web đà nẵng giá rẻ” , thì Google ad sẽ ưu tiên liên trở về link” thiết kế web đà nẵng giá rẻ”