Điều Gì Tạo Nên Spam Google Phạt Thứ Hạng Một Trang Web 2021?

Điều Gì Tạo Nên Spam Google Phạt Thứ Hạng Một Trang Web 2021?

||
Bình luận tắt
|

Website Đà Nẵng sẽ giúp bạn đọc hiểu các nguyên nhân thứ hạng website bạn tụt thê thảm, những quy tắc phạt spam của Google được cập nhập năm 2021: Điều gì làm cho một trang web spam ?:

Điều Gì Tạo Nên Spam Google Phạt Thứ Hạng Một Trang Web 2018?

Văn bản hoặc liên kết ẩn – có thể được hiển thị bằng cách chọn tất cả văn bản trang và cuộn xuống dưới cùng
(tất cả văn bản được đánh dấu), tắt CSS / Javascript hoặc xem mã nguồn

Chuyển hướng lén lút – chuyển hướng qua một số URL, quay đích tên miền che giấu với chuyển hướng JavaScript và khung 100%

nhồi từ khóa – không có tỷ lệ phần trăm hoặc mật độ từ khóa được cung cấp; điều này là lên đến các rater

Quảng cáo PPC chỉ phục vụ để kiếm tiền, không giúp người dùng

Nội dung được sao chép / cóp nhặt và quảng cáo PPC

Nguồn cấp dữ liệu với quảng cáo PPC

Trang ngõ – nhiều trang đích mà tất cả người dùng trực tiếp đến cùng một điểm đến

Các mẫu và các trang do máy tính tạo khác được tạo hàng loạt, được đánh dấu bằng nội dung đã sao chép
và / hoặc các biến thể từ khóa nhỏ

Sao chép các bảng tin không có nội dung trang khác

Trang tìm kiếm giả mạo với quảng cáo PPC

Blog giả mạo với quảng cáo PPC, được xác định bằng nội dung được sao chép / cạo hoặc vô nghĩa

Các trang web liên kết mỏng chỉ tồn tại để kiếm tiền, được xác định bằng cách thanh toán trên một trang web khác
miền, thuộc tính hình ảnh hiển thị nguồn gốc tại một URL khác, thiếu nội dung gốc,
những người đăng ký WhoIs khác nhau của hai tên miền được đề cập

Các trang PPC thuần túy có ít hoặc không có nội dungĐiều Gì Tạo Nên Spam Google Phạt Thứ Hạng Một Trang Web 2018?

Tên miền trỏ hướng

Chú ý: “Nếu một trang chỉ tồn tại để kiếm tiền, là website spam” GOOGLE