Cách hiển thị số điện thoại khi chạy Google Adword

Cách hiển thị số điện thoại khi chạy Google Adword

||
Bình luận tắt
|

Qua video hướng dẫn mở rộng cuộc gọi , số điện thoại sẽ hiển thị cùng lần với quảng cáo google adword, cùng lúc đó nút nhập gọi sẽ hiển thị giúp xác xuất người dùng tiếp cận với khách hàng quan tâm , tiện ích thêm số điện thoại trong quảng cáo google adword thực sự hiệu quả với người dùng smart phone hiện đại , thuận tiện , gọi ngay , không cần vào bên trong xem website